Välkommen!

Välkommen till Tolklitteratur, en speciell del av Läroverket i Småland AB.

Läs mer

Omdömen

Här kan du läsa några kommentarer & omdömen om Tolklitteraturs böcker för tolkar.

Läs mer

Referenser

Här finner du namnen på de som använder Tolklitteraturs böcker för tolkar.

Läs mer

E-post tips

Här kan du läsa några nyttiga tips när det gäller kommunikation via e-post.

Läs mer

Juridik

Här hittar du information om och innehåll i boken Juridik för tolkar.

Läs mer

Samhällskunskap

Här hittar du information om och innehåll i boken Samhällskunskap för tolkar.

Läs mer

Migrationskunskap

Här hittar du information om och innehåll i boken Migrationskunskap för tolkar.

Läs mer

Vår integritetspolicy

I maj 2018 trädde nya EU-bestämmelser i kraft gällande hantering av personuppgifter.

Läs mer

Om du skickat mail under vecka 49 har de tyvärr raderats i FSDatas arbete med att åtgärda felen. Skicka gärna om mailet eller kontakta oss per mobil 0708 66 51 50.

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2021-22! Regeringens webbsida <<HÄR!
Prisbasbelopp för 2022 är 48 300 kr och Förhöjt prisbasbelopp blir 49 300 kronor  Höjningen av prisbasbeloppet gör bl a att taken i ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de räknas utifrån prisbasbelopp. (publ 21-12-27)
Ändringar i utlänningslagen har trätt i kraft! Läs mer... (publ 20-07-20)
Ändringar i följande lagar: brottsbalken, rättegångsbalken, lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och häkteslagen. Läs mer... (publ 21-05-18)
Ändrade regler i utlänningslagen Regeringens proposition 2020/21:191 Den 29 april 2021 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen. Propositionens huvudsakliga innehåll föreslås.
27 januari 2021 Första domen med ny påföljd för unga som begått brott. Läs mer...
Vill uppmärksamma dig på det lagstiftningsarbete som för närvarande pågår på grund av corona-pandemin. Bl a stiftandet av s k tillfälliga lagar (solnedgångsparagrafer).
Viktiga och användbara begrepp som rör pensioner >>Läs här...
Karensdag har blivit karensavdrag (publ 20-11-03) >>Läs mer...
Pressombudsmannen (PO) blev Medieombudsmannen 2020. (publ 20-11-03) >>Läs mer...
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag Läs mer på regeringens hemsida om utredningen som blev klar i 24/8-2020. Spännande läsning>>
Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas och omorganisationer hos en del myndigheter. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se och vi påminner i första hand utbildningsanordnare.
Adress: Läroverket i Småland AB Slåttergatan 1, 332 35 Gislaved Mobil: 0708 66 51 50 (kl 09.00-16.00) Kontakt via E-post: Kontakt Hemsidor: www.laroverket.com www.tolklitteratur.se
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) informerar om tolkutbildning. >>Ta mig till myndighetens hemsida

Bilder tagna av amatörfotograf
Sofie Mårtensson