MIGRATIONSKUNSKAP FÖR TOLKAR (utgåva maj 2021)

Välkommen att beställa!

Migrationskunskap för tolkar är särskilt anpassad till utbildningen i migrationskunskap, dess omfattning, längd och innehåll.

MIGRATIONSKUNSKAP FÖR TOLKAR

Beställning/information:
Läroverket i Småland AB
Telefon: 0708 66 51 50
E-post: info@laroverket.com
www.tolklitteratur.se
www.laroverket.com

Pris:
291 kr inkl moms (6 %) exkl frakt
Terminologilistor och Studiefrågor ingår i priset

Frakt
Enstaka exemplar skickas med Postnords spårbara varubrev (ytterligare info: se Postnords hemsida)
Större beställningar skickas med DHL:s budbil

Betalningsvillkor: Privatpersoner och enstaka exemplar 10 dgr.
Din beställning bekräftas via mail med bifogad faktura.
Så snart fakturan är betald skickar vi boken och mailar Instuderingsfrågor och Termlistor.

Betalningsvillkor: Övriga 30 dgr

Ange fakturans nummer vid betalning

Betalningssätt:
Betalning kan göras via Bankgiro eller Swish
Bankgironummer och swishnummer framgår av fakturan

Migrationskunskap för tolkar
ISBN 978-91-983540-9-6

MIGRATIONSKUNSKAP FÖR TOLKAR (endast denna bok)

*Obligatorisk att fylla i

Beställningsformulär

  Beställarens namn (för- och efternamn)*

  Beställarens epost*

  Beställare som inte är privatperson

  Adress*

  Postnummer*

  Postort*

  Mobilnummer*

  Jag deltar i följande tolkutbildning:

  Antal exemplar*


  Jag vill HA Studiefrågor/Termlistor

  Annan faktureringsadress än ovan

  Ditt meddelande