MIGRATIONSKUNSKAP FÖR TOLKAR

Information 2023-08-17
Ändrade rutiner hos anordnare av tolkutbildning påverkar vår verksamhet, vilket gör att fr o m den 1 september 2023 tar vi ut en administrationsavgift med 132 kr inkl moms per beställning av tolklitteratur.
På grund av väsentligt ökad tryckkostnad, höjs samtidigt priset på vår tolklitteratur.

Beställning/information:
Läroverket i Småland AB
Telefon: 0708 66 51 50
E-post: info@laroverket.com
www.tolklitteratur.se
www.laroverket.com

Pris:
335 kr inkl moms (6 %) exkl frakt
Administrationsavgift tillkommer/beställning 132 kr inkl moms (6 %)

Terminologilistor och Instuderingsfrågor ingår i priset

Frakt
Enstaka exemplar skickas med Postnords spårbara varubrev (ytterligare info: se Postnords hemsida)
Större beställningar skickas med DHL:s budbil

Betalningsvillkor: Privatpersoner och enstaka exemplar 10 dgr.
Din beställning bekräftas via mail med bifogad faktura.
Så snart fakturan är betald skickar vi boken och mailar Instuderingsfrågor och Termlistor.

Betalningsvillkor: Övriga 30 dgr

Ange fakturans nummer vid betalning

Betalningssätt:
Betalning kan göras via Bankgiro eller Swish
Bankgironummer och swishnummer framgår av fakturan

Migrationskunskap för tolkar
ISBN 978-91-983540-9-6

MIGRATIONSKUNSKAP FÖR TOLKAR (Senaste upplagan!)

*Obligatorisk att fylla i

Du som går "Grundutbildning till kontakttolk".
Vår kurslitteratur bör i första hand upphandlas kursvis av utbildningsanordnaren.

Beställningsformulär

  Beställarens namn (för- och efternamn)*

  Beställarens epost*

  Beställare som inte är privatperson

  Adress*

  Postnummer*

  Postort*

  Mobilnummer*

  Deltar i Grundutbildning till kontakttolk*

  Deltar i följande tolkutbildning eller ska göra följande tolkprov*:

  Antal exemplar*


  Jag vill HA Instuderingsfrågor

  Jag vill HA Termlistor

  Annan faktureringsadress än ovan

  Ditt meddelande