En presentation av Brittmari Ulvås Mårtenson 

Jag driver sedan 1990 Läroverket i Småland AB, ett utbildningsföretag med rötter i Svensk gummiindustri. Företaget har sedan starten arbetat med framtagning av utbildningar och kursmaterial för i första hand yrkesutbildningar. 2011 såldes utbildningsdelen och sedan dess har arbetet koncentrerats mot författande och framtagning av böcker och annat utbildningsmaterial, både digitalt och i pappersform.

Jag har en jur kand-examen och har undervisat i bland annat ämnesområden med inriktning mot juridik, ekonomi och entreprenörskap.

Vid flera tillfällen under åren har jag fungerat som projektledare i flera stora projekt med inriktning mot yrkesutbildning. Nämnas kan VERT, ett EU-projekt inom ramen för Leonardo da Vinci-programmet och GUMMI, ett YFIND-projekt som riktat sig till medarbetare inom Skandinavisk gummiindustri.

Sedan i början av 1990-talet har jag författat Juridik för tolkar, ett kursmaterial för tolkstuderanden och redan verksamma tolkar.

Adress: Läroverket i Småland AB Slåttergatan 1, 332 35 Gislaved Mobil: 0708 66 51 50 (kl 09.00-16.00) Kontakt via e-post: kontakt Hemsidor: www.laroverket.com www.tolklitteratur.se