SAMHÄLLSKUNSKAP, en lärobok
Utgåva 2024-05 (senaste upplagan)

Beställning/information:
Läroverket i Småland AB
Telefon: 0708 66 51 50
E-post: info@laroverket.com
www.tolklitteratur.se
www.laroverket.com

Pris:
580 kr inkl moms (6 %) exkl frakt
Terminologilistor och Instuderingsfrågor ingår i priset

Frakt
Enstaka exemplar skickas med Postnords spårbara varubrev (ytterligare info: se Postnords hemsida)
Större beställningar skickas med DHL:s budbil

Betalningsvillkor: Privatpersoner och enstaka exemplar 10 dgr.
Din beställning bekräftas via mail med bifogad faktura.
Så snart fakturan är betald skickar vi boken och mailar Instuderingsfrågor och Termlistor.

Betalningsvillkor: Övriga 30 dgr

Ange fakturans nummer vid betalning

Betalningssätt:
Betalning kan göras via Bankgiro eller Swish
Bankgironummer och swishnummer framgår av fakturan

Samhällskunskap, en lärobok
ISBN 978-91-983540-8-9

SAMHÄLLSKUNSKAP, en lärobok - Nytt namn

Utgåva 2024-05 (Senaste upplagan!)

*Obligatorisk att fylla i

Du som går "Grundutbildning till kontakttolk".
Vår kurslitteratur bör i första hand upphandlas kursvis av utbildningsanordnaren.

Beställningsformulär

  Beställarens namn (för- och efternamn)*

  Beställarens epost*

  Beställare som inte är privatperson

  Adress*

  Postnummer*

  Postort*

  Mobilnummer*

  Deltar i Grundutbildning till kontakttolk*

  Deltar i följande tolkutbildning eller ska göra följande tolkprov*:

  Antal exemplar*

  Jag vill HA Instuderingsfrågor

  Jag vill HA Termlistor

  Annan faktureringsadress än ovan

  Ditt meddelande