Välkommen till Tolklitteratur som är en alldeles speciell del av Läroverket i Småland AB. Vi ger ut litteratur som riktar sig till den som studerar för att bli tolk och till redan verksamma tolkar, men också till alla som utbildar tolkar, avnämare och förmedlare av tolkar och till översättare.

Slider
Aktuella uppdateringar

Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas och omorganisationer görs hos olika myndigheter. I den mån dessa har betydelse för text i någon av våra böcker uppmärksammar vi våra kunder på detta. Vi publicerar aktuella uppdateringar på tolklitteratur.se under fliken "Aktuellt".

Beställning av litteratur

Välkommen att göra din beställning via formulär som du hittar under fliken "Beställning"!
Vi bekräftar din beställning så snart vi fått den och senast efter två vardagar.

Beställning från privatperson

Till bekräftelsen bifogas fakturan. Så snart fakturan är betald skickar vi boken/böckerna.
Vi använder Postnords portobetaltpåse.

Instuderingsfrågor och Terminologilistor

Vi skickar ut instuderingsfrågorna och termlistorna samtidigt som vi bekräftar din beställning.
Listorna ingår i bokpriset.

Välkommen att prenumerera på Rollspel för tolkar

Nu finns Rollspel för tolkar i ämnena juridik, samhällskunskap, migrationskunskap och sjukvård på
Läroverket i Småland AB:s studieplattform. Läs mer under fliken "Rollspel".

previous arrow
next arrow
Slider

Alla tolkar behöver för sitt arbete goda kunskaper i bland annat juridik, samhällskunskap och migrationskunskap och de behöver även känna väl till många olika tolksituationer.
Vår litteratur är avsedd att användas både inom grundutbildning av tolkar och i olika typer av fördjupnings- och preparandkurser.

Slider

Juridik för tolkar - Juridisk kunskap är en färskvara och det är viktigt att kunna ta del av det som för närvarande gäller. Juridik för tolkar uppdateras årligen och är därför aktuell. Alla tolkar behöver för sitt arbete goda kunskaper i juridik men också om svenskt statsskick och rättsväsende.

Samhällskunskap för tolkar - Inom samhällets alla områden utförs det ständigt tolkning, tolkar behöver därför goda kunskaper om det svenska samhället, dess uppbyggnad och funktion. Innehållet är brett och behandlar för en tolk ytterst relevanta och användbara ämnen.

Migrationskunskap för tolkar - Inom migrationsområdet anlitas dagligen en mängd tolkar. För att kunna genomföra en rättssäker tolkning krävs goda kunskaper om asyl, skyddsstatus och statusförklaringar och om Migrationsverket, migrationsdomstolar och migrationsprocessen.

Slider
Vi svarar gärna på dina frågor!

Har du några frågor om vad vi kan erbjuda eller hur vi arbetar?

Slider

Referenser - Här finner du bland annat namnen på flera av de som använder Tolklitteraturs böcker i sin undervisning av tolkar.

Omdömen - Här kan du läsa några kommentarer & omdömen om Tolklitteraturs böcker för tolkar.

E-posttips! - Här kan du läsa om några nyttiga tips när det gäller kommunikation via e-post.

Vår integritetspolicy - I maj 2018 trädde nya EU-bestämmelser i kraft gällande hantering av personuppgifter.

Slider