Slide

JURIDIK

Juridik för tolkar - Juridisk kunskap är en färskvara och det är viktigt att kunna ta del av det som för närvarande gäller. Juridik för tolkar uppdateras årligen och är därför aktuell. Observera att det är endast genom Tolklitteratur.se som Juridik för tolkar säljs liksom övrig tolklitteratur som ges ut av Läroverket i Småland AB.

Till läsaren

Juridik för tolkar är den första boken i serien Tolklitteratur,  Samhällskunskap för tolkar och Migrationskunskap för tolkar är de övriga två.

Precis som övriga böcker vänder sig den här boken främst till tolkstuderande och redan verksamma tolkar, men också till alla som utbildar tolkar, avnämare och förmedlare av tolkar och till översättare.

Alla tolkar behöver för sitt arbete goda kunskaper i juridik men också om svenskt statsskick och rättsväsende.

Boken kan med fördel användas både inom grundutbildning av tolkar (inom delkurserna juridik och migration) och i olika typer av fördjupnings- och preparandkurser. I kombination med boken Samhällskunskap för tolkar ger den en både bred och djup inblick i hur det svenska samhället fungerar. Båda böckerna innehåller översiktliga och fördjupade texter, så ett ämne som behandlas översiktligt i en av böckerna kan vara fördjupat i den andra. Det kan därför vara klokt att använda böckerna parallellt vid studier i juridik och samhällskunskap.

Tillsammans med digitala terminologilistor, studiefrågor och rollspel utgör Juridik för tolkar ett komplett undervisningsmaterial i samtliga tolkutbildningar.

Innehållet i boken är brett och behandlar för en tolk ytterst användbara ämnesområden, såsom tolkning i allmänna domstolar, specialdomstolar och förvaltningsrätter liksom tolkning hos andra myndigheter och hos advokater och olika befattningshavare. Boken behandlar även tolkning i specifika juridiska situationer.

Juridik för tolkar är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson och samhällsvetare Jennie Fors.

Brittmari har under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur och har författat kursmaterialet Juridik för tolkar sedan i början av 1990-talet.

Jennie är auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk i spanska, tolklärare och språkhandledare samt aktiv tolk sedan 1976. Jennie har medverkat i framtagningen av Juridik för tolkar sedan 2004.

Efter Jennies alltför tidiga bortgång i början av sommaren 2019 känner vi stor sorg och saknad.

Läroverket i Småland AB i december 2020

Innehåll Juridik

Kap 1 Juridik Kap 2 Individen och samhället Kap 3 Offentlig förvaltning Kap 4 Familjerätt
Kap 5 Arvsrätt Kap 6 Förmögenhetsrätt och avtalsrätt Kap 7 Associationsrätt Kap 8 Fastighetsrätt
Kap 9 Aktörer inom rättsväsendet Kap 10 Processrättens grunder Kap 11 Tvistemål Kap 12 Förvaltningsmål
Kap 13 Specialprocess Kap 14 Brottmål Kap 15 Brott Kap 16 Påföljd och annan rättsverkan
Kap 17 Kriminalvården Kap 18 Tolkning i domstol Kap 19 Tolkning i olika juridiska situationer