Aktuella uppdateringar

Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se och vi påminner i första hand utbildningsanordnare.

Ändrade regler i utlänningslagen börjar gälla 2021-07-20 som planerat! >>Läs mer!

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2021. Regeringens webbsida!

Ändringar i utlänningslagen har trätt i kraft! Läs mer... (publ 20-07-20)
Ändringar i följande lagar: brottsbalken, rättegångsbalken, lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och häkteslagen. Läs mer... (publ 21-05-18)
Ändrade regler i utlänningslagen Regeringens proposition 2020/21:191 Den 29 april 2021 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen. Propositionens huvudsakliga innehåll föreslås.
27 januari 2021 Första domen med ny påföljd för unga som begått brott. Läs mer...
Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2020/2021. Här hittar du dem...
Prisbasbelopp för 2021 blir 47 600 kr och Förhöjt prisbasbelopp blir 48 600 kronor  (publ 20-12-22)
Vill uppmärksamma dig på det lagstiftningsarbete som för närvarande pågår på grund av corona-pandemin. Bl a stiftandet av s k tillfälliga lagar.
Viktiga och användbara begrepp som rör pensioner >>Läs här...
Karensdag har blivit karensavdrag (publ 20-11-03) >>Läs mer...
Pressombudsmannen (PO) blev Medieombudsmannen 2020. (publ 20-11-03) >>Läs mer...
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag Läs mer på regeringens hemsida om utredningen som blev klar i 24/8. Spännande läsning>>
Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2020 >>Läs mer...
Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas och omorganisationer hos en del myndigheter. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se och vi påminner i första hand utbildningsanordnare.