Aktuella uppdateringar

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2023 Länk till regeringens webbsida >>HÄR!

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2022-2023 Länk till regeringens webbsida >>HÄR!


SVERIGES REGERING
För eventuella ändringar i respektive departements ansvarsområden se regeringens webbsida >>HÄR!
Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 22 statsråd.


Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se.

Prisbasbelopp för 2023 är 52 500 kr och Förhöjt prisbasbelopp blir 53 500 kronor  Höjningen av prisbasbeloppet gör bl a att taken i ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de räknas utifrån prisbasbelopp.
Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas och omorganisationer hos en del myndigheter. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se och vi påminner i första hand utbildningsanordnare.
Snabbare lagföring av brott Ändringar: Rättegångsbalken, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., offentlighets- och sekretesslagen och delgivningslagen. "Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat och har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Ändringarna innebär att ett permanent snabbförfarande i brottmål möjliggörs och att andra åtgärder vidtas för snabbare lagföring av brott." (publ 2023-02-01) Utlandsspioneri kriminaliseras Ändringar: Tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, brottsbalken, rättegångsbalken m.fl. (publ 2023-02-01)