Aktuella uppdateringar

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2021-2022 Länk till regeringens webbsida >>HÄR!


SVERIGES REGERING
För eventuella ändringar i respektive departements ansvarsområden se regeringens webbsida >>HÄR!
Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 22 statsråd.


Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se och vi påminner i första hand utbildningsanordnare.

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2021-22! Regeringens webbsida <<HÄR!
Prisbasbelopp för 2022 är 48 300 kr och Förhöjt prisbasbelopp blir 49 300 kronor  Höjningen av prisbasbeloppet gör bl a att taken i ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de räknas utifrån prisbasbelopp. (publ 21-12-27)
Ändringar i utlänningslagen har trätt i kraft! Läs mer... (publ 20-07-20)
Ändringar i följande lagar: brottsbalken, rättegångsbalken, lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och häkteslagen. Läs mer... (publ 21-05-18)
Ändrade regler i utlänningslagen Regeringens proposition 2020/21:191 Den 29 april 2021 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen. Propositionens huvudsakliga innehåll föreslås.
27 januari 2021 Första domen med ny påföljd för unga som begått brott. Läs mer...
Vill uppmärksamma dig på det lagstiftningsarbete som för närvarande pågår på grund av corona-pandemin. Bl a stiftandet av s k tillfälliga lagar (solnedgångsparagrafer).
Viktiga och användbara begrepp som rör pensioner >>Läs här...
Karensdag har blivit karensavdrag (publ 20-11-03) >>Läs mer...
Pressombudsmannen (PO) blev Medieombudsmannen 2020. (publ 20-11-03) >>Läs mer...
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag Läs mer på regeringens hemsida om utredningen som blev klar i 24/8-2020. Spännande läsning>>
Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas och omorganisationer hos en del myndigheter. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se och vi påminner i första hand utbildningsanordnare.