Aktuella uppdateringar

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2022-2023 Länk till regeringens webbsida >>HÄR!


SVERIGES REGERING
För eventuella ändringar i respektive departements ansvarsområden se regeringens webbsida >>HÄR!
Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 22 statsråd.


Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se och vi påminner i första hand utbildningsanordnare.

Prisbasbelopp för 2023 är 52 500 kr och Förhöjt prisbasbelopp blir 53 500 kronor  Höjningen av prisbasbeloppet gör bl a att taken i ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de räknas utifrån prisbasbelopp.
Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas och omorganisationer hos en del myndigheter. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se och vi påminner i första hand utbildningsanordnare.
Snabbare lagföring av brott Ändringar: Rättegångsbalken, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., offentlighets- och sekretesslagen och delgivningslagen. "Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat och har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Ändringarna innebär att ett permanent snabbförfarande i brottmål möjliggörs och att andra åtgärder vidtas för snabbare lagföring av brott." (publ 2023-02-01) Utlandsspioneri kriminaliseras Ändringar: Tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, brottsbalken, rättegångsbalken m.fl. (publ 2023-02-01)