TOLKNING I DOMSTOL

Tolkning i domstol har en lång historia. Nämnas kan att en tolk, fru Rosa anlitades som tolk mellan svenska och italienska under förundersökning och rättegång efter Hammarbymordet 1913.

Kraven på rättssäkerhet har ökat under senare år, vilket också kräver att tolkar som ska tjänstgöra i domstolen är väl medvetna om de krav som ställs på dem.

Tolkens uppdrag är att vid en domstolsförhandling översätta allt som sägs så exakt som möjligt. Det är tolkens ansvar att inte förvränga eller färga det som sägs, så att frågor och svar får en annan innebörd än vad som avsetts.

Kapitel 18 i Juridik för tolkar behandlar tolkning i domstol.