Samhällskunskap 2019

2019 12 09 SKL byter till SKR (Källa Sveriges Kommuner och Regioner)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) heter från och med den 27 november Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Beslutet fattades av ombuden på kongressen i Linköping. Beslutet om namnändringen till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gäller direkt, från och med 27 november.

Bakgrund: Alla landsting har från den 1 januari 2019 blivit regioner med ansvar för den regionala utvecklingen. Samtliga heter regioner. Det är viktigt för SKL att spegla våra medlemmar och på ett tydligt sätt representera dem. Därför förbereder vi för att byta begreppet landsting mot regioner i vårt namn.

Om kongressen beslutar om en namnändring gäller det direkt. SKL byter webbadress till skr.se och även alla e-postadresser byts. De gamla e-postadresserna kommer att fungera parallellt under en tid.

Om SKL byter namn så byter också SKL Företag namn till SKR Företag. Däremot blir det ingen ändring av vårt engelska namn Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR).

2019 01 22
>>Läs om SVERIGES NYA REGERING (publ 22/1)

2019 01 15

>>Viktigare lagar/förordningar årsskiftet 2018/19 (publ 15/1)