Migrationskunskap 2021

20 juli 2021

Ändringar i utlänningslagen trädde i kraft som planerat! Ändringarna är stora och påverkar nästan alla som söker uppehållstillstånd i Sverige. Nämnas kan följande viktiga ändringar: nya uppehållstillstånd blir som huvudregel tidsbegränsade, det ställs nya krav på den som söker permanent uppehållstillstånd och gymnasielagen blir en egen lag.

Ändringarna innebär ett stort arbete för Migrationsverket då de påverkar så gott som samtliga ärendeslag hos verket. Läs mer på Migrationsverkets hemsida!

Läs mer i boken Migrationskunskap för tolkar som utgår från att lagändringarna skulle träda i kraft som planerat, alltså den 20 juli 2021.