Aktuellt 2018-Migrationskunskap

2018-11-15 Migrationsöverdomstolen medger lättnad för familjeåterförening
Migrationsöverdomstolen har i en dom bedömt att begränsningarna av familjeåterförening i den tillfälliga lagen strider mot Europakonventionen. Läs mer på Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv

2018-10-05 Efter Migrationsöverdomstolens besked: Migrationsverket kan börja fatta bifallsbeslut (meddelande 2018-09-25)
Migrationsöverdomstolen har kommit med besked angående den nya gymnasielagen. Beskedet innebär att Migrationsverket upphäver beslutsstoppet som fattades i somras, och kan börja fatta bifallsbeslut med stöd av lagen. Läs mer på Migrationsverkets hemsida/pressrum/nyhetsarkiv.

2018-07-31 Utökade tillfälliga gränskontroller
Tillfälliga gränskontroller innebär att polisen vid några utvalda platser kontrollerar att personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet. Gränskontrollerna utförs sedan tidigare i Skåne vid Hyllie station, brofästet vid Lernacken, Trelleborg hamn, Helsingborgs hamn och Malmö hamn.

Fr o m den 2 juli 2018 så kan gränskontroller också komma att utföras i hamnarna i Ystad, Karlshamn, Karlskrona och Stockholm. Gränskontroller kan också utföras i den Schengen-interna flygtrafiken på flygplatserna Arlanda, Bromma, Landvetter samt Malmö Airport. (Källa Polisens webbsida)

2018-07-05 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2018 >>Ta mig till Viktigare lagar...

2018-01-01 - Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017-2018 Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2017-2018. >>Ta mig till Nya lagar och och förordningar inför årsskiftet 2017-2018