JURIDIK

Nya Juridik för tolkar - Utgiven i maj 2016 och nytryck januari, april och september 2017. Boken uppdateras kontinuerligt och säljs endast genom Tolklitteratur.se.

Till läsaren

Juridik för tolkar är den första boken i serien Tolklitteratur, i augusti 2016 utgavs Samhällskunskap för tolkar och i december samma år Migrationskunskap för tolkar.

Precis som Samhällskunskap för tolkar vänder sig den här boken främst till tolkstuderande och redan verksamma tolkar, men också till alla som utbildar tolkar, avnämare och förmedlare av tolkar och till översättare.

Alla tolkar behöver för sitt arbete goda kunskaper i juridik men också om svenskt statsskick och rättsväsende.

Boken kan med fördel användas både inom grundutbildning av tolkar (inom delkurserna juridik och migration) och i olika typer av fördjupnings- och preparandkurser. I kombination med boken Samhällskunskap för tolkar ger den en både bred och djup inblick i hur det svenska samhället fungerar. Båda böckerna innehåller översiktliga och fördjupade texter, så ett ämne som behandlas översiktligt i en av böckerna kan vara fördjupat i den andra. Det kan därför vara klokt att använda böckerna parallellt vid studier i juridik och samhällskunskap.

Tillsammans med digitala terminologilistor och studiefrågor utgör Juridik för tolkar ett komplett undervisningsmaterial i samtliga tolkutbildningar.

Innehållet i boken är brett och behandlar för en tolk ytterst användbara ämnesområden, såsom tolkning i allmänna domstolar, specialdomstolar och förvaltningsrätter liksom tolkning hos andra myndigheter och hos advokater och olika befattningshavare. Boken behandlar även tolkning i specifika juridiska situationer.

Juridik för tolkar är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson och samhällsvetare Jennie Fors.

Brittmari har under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur och har författat kursmaterialet Juridik för tolkar sedan i början av 1990-talet.

Jennie är auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk i spanska, tolklärare och språkhandledare samt aktiv tolk sedan 1976. Jennie har medverkat i framtagningen av Juridik för tolkar sedan 2004.

För utomordentlig korrekturläsning riktas ett stort tack till Sayed Jalabi. I Sverige och Finland auktoriserad translator från svenska till arabiska och i Sverige och Finland auktoriserad translator från arabiska till svenska samt i Sverige auktoriserad tolk mellan svenska och arabiska.

Läroverket i Småland AB i november 2017

Juridisk kunskap är en färskvara och det är viktigt att kunna ta del av det som för närvarande gäller. Nya Juridik för tolkar uppdateras kontinuerligt och är därför alltid aktuell. Observera att det är endast genom Tolklitteratur.se som nya Juridik för tolkar säljs

 • Innehåll

  (enligt vägledande studieplan)
  HUVUDRUBRIKER:
  Juridik - en inledning
  Individen och samhället
  Offentlig förvaltning
  Familjerätt
  Arvsrätt
  Förmögenhets- och avtalsrätt
  Företagsformer
  Fastighetsrätt
  Advokat, polis, åklagare och tull
  Processrättens grunder
  Tvistemål
  Förvaltningsmål
  Processen i specialdomstolar
  Brottmål
  Brott
  Påföljd och annan rättsverkan
  Kriminalvården
  Tolkning i domstol
  Tolkning i olika juridiska situationer