Aktuellt 2018-Juridik

2018-01-01 - Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017-2018

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2017-2018.

>>Ta mig till Nya lagar och och förordningar inför årsskiftet 2017-2018