Rollspel för tolkar i ämnena juridik, samhällskunskap, migrationskunskap och sjukvård

Välkommen att abonnera på Rollspel för tolkar!

Nu finns reviderade rollspel på Läroverket i Småland AB:s studieplattform. Beställningen görs genom att fylla i formuläret till höger. Vi bekräftar beställningen och återkommer med inloggningsuppgifter. Rollspelen är författade av samhällsvetaren och auktoriserade rättstolken Jennie Fors och reviderade i april 2018.

Rollspelsövningar är en viktig del av tolkutbildningen och i fortbildning av tolkar. Det finns flera sätt att arbeta på, men åtminstone till en början är det viktigt att ha tillgång till färdigskrivna rollspel. Rollspelen anknyter till de olika realiaområdena och terminologin inom dessa. Dessutom innebär övningarna en träning i språkbehandling i både källspråk och målspråk.

Tips! Övningarna blir mest effektiva, då en person läser den svenska rollen, en prima vista översätter den andra rollen och en tredje person tolkar.

Även den tolk som enskilt vill förbättra termer och språk kan med fördel arbeta med Rollspel för tolkar. Han eller hon kan översätta dem och på så sätt öka sina kunskaper. Ett annat alternativ är att spela in dem, genom att själv läsa in de olika rollerna och därefter öva tolkning med inspelningen.

Bra att ha läst Juridik för tolkar, Samhällskunskap för tolkar och Migrationskunskap för tolkar när det gäller förståelsen av realian.

Abonnemangsvillkor:

Juridiska personer

 • Abonnemangsperiod: 1 år
 • Pris: 3 500 kr/period exkl 25 % moms

Fysiska personer

 • Abonnemangsperiod: 30 dagar
 • Pris: 350 kr/period inkl 25 % moms

Hur kan du använda rollspelen?

Rollspel för tolkar – Rollspelen är upphovsrättsskyddade men det är okej att i en utbildningssituation kopiera upp och dela ut rollspelen i sitt ursprungliga skick (original), till språkhandledare och kursdeltagare. Viktigt att känna till är att vi uppdaterar rollspelen vid behov och när de blivit inaktuella.
Det är viktigt att se till att källan samt upphovsmannens namn framgår på kopiorna. Jennie Fors är upphovsman till Rollspel för tolkar och källan är Tolklitteratur.

Rollspel för tolkar

*Obligatoriskt

Beställning av abonnemang

  Beställarens namn (för- och efternamn)*

  Beställarens e-post*

  Namn på beställare som inte är privatperson

  Adress*

  Postnummer*

  Postort*

  Abonnemangsperiod*
  1 år30 dgr

  Annan faktureringsadress än ovan

  Ditt meddelande