Adress: Läroverket i Småland AB Slåttergatan 1, 332 35 Gislaved Mobil: 0708 66 51 50 (kl 09.00-16.00) Kontakt via e-post: kontakt Hemsidor: www.laroverket.com www.tolklitteratur.se

En presentation av Brittmari Ulvås Mårtenson 

Jag driver sedan 1990 Läroverket i Småland AB, ett utbildningsföretag med rötter i Svensk gummiindustri. Företaget har sedan starten arbetat med framtagning av utbildningar och kursmaterial för i första hand yrkesutbildningar. 2011 såldes utbildningsdelen och sedan dess har arbetet koncentrerats mot författande och framtagning av böcker och annat utbildningsmaterial, både digitalt och i pappersform.

Jag har en jur kand-examen och har undervisat i bland annat ämnesområden med inriktning mot juridik, ekonomi och entreprenörskap.

Vid flera tillfällen under åren har jag fungerat som projektledare i flera stora projekt med inriktning mot yrkesutbildning. Nämnas kan VERT, ett EU-projekt inom ramen för Leonardo da Vinci-programmet och GUMMI, ett YFIND-projekt som riktat sig till medarbetare inom Skandinavisk gummiindustri.

Sedan i början av 1990-talet har jag författat Juridik för tolkar, ett kursmaterial för tolkstuderanden och redan verksamma tolkar.

En presentation av Jennie Fors

Jag driver företaget Jennie Fors Språktjänst sedan 1992. Jag är utbildad samhällsvetare och auktoriserad tolk med specialistkompetens som rättstolk i spanska, tolklärare och språkhandledare samt aktiv tolk sedan 1976.

Under åren har jag utvecklat och arbetat med olika test- och utbildningsmaterial för tolkar. Bland annat har jag författat en mängd rollspel inom olika ämnen. Under åren har jag också engagerat mig för rättssäkerhetsfrågor när det gäller tolkning. I 25 år var jag aktiv i tolkorganisationen Sveriges tolkars förbund (STOF) och numera sitter jag i styrelsen för yrkesorganisationen Rättstolkarna.

Sedan 2004 har jag varit engagerad i framtagningen av  Juridik för tolkar, ett kursmaterial för tolkstuderanden och redan verksamma tolkar.

Efter Jennies alltför tidiga bortgång i början av sommaren 2019 känner vi stor sorg och saknad.