Aktuellt 2017

2017-04-10 Aktuell ändring:

 • De familjehem som anlitas inom TFCO (Treatment Foster Care Oregon) bytte i februari 2017 namn från träningsfamilj  till behandlingsfamilj. En behandlingsfamilj är en familj som tar emot en ungdom i sitt hem och fungerar som en del i ett behandlingsteam.

2017-02-14 Aktuell förändring:

 • Information om jämställdhetsbonusen efter årsskiftet 2017
  Riksdagen beslutade i december att ta bort jämställdhetsbonusen.
  Beslutet innebär att ingen jämställdhetsbonus kommer att betalas ut för dagar efter den 31 december 2016. Dagar fram till och med den 31 december påverkas inte.
  Ändringen berör alla föräldrar som tar ut föräldrapenning, oavsett vilket år barnet är fött.
  Källa: Försäkringskassan
  Läs mer på Försäkringskassans webbsida (Privatperson/Förälder/När barnet är fött/Föräldrapenning/Information om jämställdhetsbonusen efter årsskiftet 2017)

 

REGERINGEN: Viktigare lagar och förordningar som trädde i kraft 2017

Informationsmaterialet återfinns på regeringens webbsida  och innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trädde i kraft kring årsskiftet 2016/2017.

>>Ta mig till Nya lagar och och förordningar 2017