Välkommen!

Välkommen till Tolklitteratur, en speciell del av Läroverket i Småland AB.

Läs mer

Omdömen

Här kan du läsa några kommentarer & omdömen om Tolklitteraturs böcker för tolkar.

Läs mer

Referenser

Här finner du namnen på de som använder Tolklitteraturs böcker för tolkar.

Läs mer

E-post tips

Här kan du läsa några nyttiga tips när det gäller kommunikation via e-post.

Läs mer

Juridik

Här hittar du information om och innehåll i boken Juridik för tolkar.

Läs mer

Samhällskunskap

Här hittar du information om och innehåll i boken Samhällskunskap för tolkar.

Läs mer

Migrationskunskap

Här hittar du information om och innehåll i boken Migrationskunskap för tolkar.

Läs mer

Vår integritetspolicy

I maj 2018 trädde nya EU-bestämmelser i kraft gällande hantering av personuppgifter.

Läs mer

En solnedgångsklausul (nyord 2019) innebär att en lag eller reglering ska upphöra att gälla efter ett visst datum som förutbestäms vid dess införande. För att förlänga tidsramen krävs ny lagstiftning. I regel gäller lagar och regler tills vidare och gäller tills de rivs upp genom nytt beslut.

Följ gärna det pågående införandet av nya förordningar och lagar! Exempel: Ny lag gör det möjligt för regeringen att stänga skolorna >>Länk

Januari 2020 lagändringar se Juridik och Samhällskunskap(publ 2020-02-03) 2020 01 01 Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och höjd pensionsålder och höjd garantipension. Läs mer...(publ 2020 01 29) Högsta domstolen slår fast att Girjas sameby har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen. Samebyn har menat att en sådan ensamrätt följer av rennäringslagen eller att den i vart fall kan grundas på sedvana eller på urminnes hävd. Läs mer... (publ 2020-01-29) Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2019/2020 Läs mer... SKL byter till SKR Läs mer... Förordning om prisbasbeloppet och förhöjt prisbasbeloppet 2020. Läs mer...
Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se och vi påminner i första hand utbildningsanordnare.
Adress: Läroverket i Småland AB Slåttergatan 1, 332 35 Gislaved Mobil: 0708 66 51 50 (kl 09.00-16.00) Kontakt via E-post: Kontakt Hemsidor: www.laroverket.com www.tolklitteratur.se
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) informerar om tolkutbildning. >>Ta mig till myndighetens hemsida

Bilder tagna av amatörfotograf Sofie Mårtensson