Välkommen!

Välkommen till Tolklitteratur, en speciell del av Läroverket i Småland AB.

Läs mer

Omdömen

Här kan du läsa några kommentarer & omdömen om Tolklitteraturs böcker för tolkar.

Läs mer

Referenser

Här finner du namnen på de som använder Tolklitteraturs böcker för tolkar.

Läs mer

E-post tips

Här kan du läsa några nyttiga tips när det gäller kommunikation via e-post.

Läs mer

Juridik

Här hittar du information om och innehåll i boken Juridik för tolkar.

Läs mer

Samhällskunskap

Här hittar du information om och innehåll i boken Samhällskunskap för tolkar.

Läs mer

Migrationskunskap

Här hittar du information om och innehåll i boken Migrationskunskap för tolkar.

Läs mer

Vår integritetspolicy

I maj 2018 trädde nya EU-bestämmelser i kraft gällande hantering av personuppgifter.

Läs mer

Karensdag har blivit karensavdrag (publ 20-11-03) >>Läs mer...
Pressombudsmannen (PO) blev Medieombudsmannen 2020. (publ 20-11-03) >>Läs mer...
Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2021 Utfärdad den 3 september 2020 Regeringen föreskriver följande: Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 47 600 kronor respektive 48 600 kronor för år 2021. (publ 20-09-04)
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag Läs mer på regeringens hemsida om utredningen som blev klar i 24/8. Spännande läsning>>
Var uppmärksam på att det under året tillkommit flera så kallade tillfälliga lagar på grund av corona-pandemin. Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2020 >>Läs mer...
Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se och vi påminner i första hand utbildningsanordnare.
Adress: Läroverket i Småland AB Slåttergatan 1, 332 35 Gislaved Mobil: 0708 66 51 50 (kl 09.00-16.00) Kontakt via E-post: Kontakt Hemsidor: www.laroverket.com www.tolklitteratur.se
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) informerar om tolkutbildning. >>Ta mig till myndighetens hemsida

Bilder tagna av amatörfotograf
Sofie Mårtensson